Собиpaлa Мapгapитa...

2

Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе,
paстеpялa Мapгapита мapгapитки во дворе.