Вавилу ветрило...

1

Вавилу ветрило промокросквозило.